Home » Code Tool

Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về: git clone https://gitlab.com/tekydev/mekvoucher_web.git Bước 2: Push Code lên Server. Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab…

Read More »