Home » Code Tool

Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về:

Bước 2: Push Code lên Server. Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab để lưu …

Read More »