Home » Wordpress

Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Ngoài các Plugin dịch đã có hiện nay thì bạn có thể dùng cách này để sửa những đoạn text tiếng anh một cách nhanh chóng sang ngôn ngữ tiếng Việt

 

Read More »

Show sản phẩm Upsell ở trang thanh toán Woocommerce

Một trong những Task mình làm là phải hiển thị được sản phẩm Upsell của các sản phẩm đã mua trong đơn hàng. Đây là code để gọi sản phẩm Upsell theo ID Product, một Tip nhỏ lưu…

Read More »

Hướng dẫn vô hiệu file xmlrpc.php

Xmlrpc.php là gì? XML-RPC là tính năng của WordPress để giúp truyền tải dữ liệu, với HTTP làm công cụ truyền và XML làm công cụ encode (mã hóa). Vì WordPress không phải là hệ thống đóng hoàn…

Read More »

Các hàm hay trong WordPress

Tổng hợp các hàm hay trong WordPress mà trong quá trình thực tế mình đã gặp và xử lý thành công + Hàm cắt chữ trong Excerpt Content

+ Hàm

Read More »