Hướng dẫn tạo GitLab và cách sử dụng

Bước 1: Vào thư mục cần Clone Code về:

Bước 2: Push Code lên Server.

Khi bạn đã sửa code xong trên máy tính của mình làm cách nào để bạn đẩy code lên Gitlab để lưu  trữ? Các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau đây

+ Kiểm tra trạng thái Code hoặc các file có thay đổi

+ Add Code vào GitLab, các bạn chú ý là có dấu “.” đằng sau nhé, nó sẽ add toàn bộ các file và thư mục có sự thay đổi vào GitLab

+ Commit Code lên GitLab

Nếu khi chạy lệnh Commit mà có thông báo của Git về việc Set Your Account thì các bạn cứ làm theo nhé, như thế này:

+ Pull Code về để tránh Conflic với các Deverloper khác

Trạng thái trả về nếu Pull code thành công là: Already up-to-date. ( Tức là chưa có sự thay đổi nào về code trên GitLab)

+ Push Code lên GitLab

+ Ren Key SSH để kết nối đến GitLab

Copy mã code SSH

 

Chúc các bạn thành công

About the Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *